I  M  P  R  E  S  S  I  E

Emotie, ervaring, feeling, gevoeligheid, gewaarwording, idee,
indruk, instinct, intuïtie, sensatie, vermoeden,voorgevoel
gemoedsreactie die door een of andere zintuiglijke
belevenis op de geest wordt gemaakt. Dat is wat idivo® in haar
doeken wil brengen met expressie op eigen wijze weergeven van
persoonlijke gedachten en gevoelens in beeld.
Gevoelsuitdrukking, met een eigen artistieke uiting
exclusief vervaardigd op groot formaat doek.